Perintis Tidak Membohongi Para Pengikutnya

 Perintis Tidak Membohongi Para Pengikutnya

Sungguh Kami memuji Allah subhānahu wa ta’āla yang telah memuliakan umat ini dengan berdirinya Hizbut Tahrir, yang mendedikasikan dirinya untuk berjuang dengan serius dan tulus ikhlas, dengan izin Allah, guna melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan mendirikan Khilafah Rasyidah. Hizbut Tahrir benar-benar pelopor yang tidak membohongi pengikutnya. Hizbut Tahrir adalah partai yang konsisten menjaga kemurniannya, sehingga setiap yang palsu akan rontok darinya.

Begitulah Kami menganggap Hizbut Tahrir, dan memandang para syabāb (aktivis)-nya, yang berjuang bersamanya. Mereka orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh. Mereka berjuang dengan tulus ikhlas. Mereka insya Allah lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mereka berdoa siang malam berharap rahmat Allah, semoga janji Allah subhānahu wa ta’āla dan kabar gembira Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama diwujudkan melalui tangan-tangan mereka. Sungguh mewujudkan hal yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah subhānahu wa ta’āla. []


Kutipan dari testimoni Amir Hizbut Tahrir, al-Alim al-Jalil Syeikh Ata bin Khalil Abu al-Rashtah, Pada Peringatan 99 Tahun Runtuhnya Khilafah.

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/2589607277951947/?type=3&theater

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *