Ma’al Hadīts al-Syarīf: Pesan Untuk Para Penguasa Kegelapan

 Ma’al Hadīts al-Syarīf: Pesan Untuk Para Penguasa Kegelapan

Dalam Fath al-Bāri Syarh Sahīh al-Bukhāri, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pada bab “Al-Zhulmu Zhulumātu Yaumal Qiyāmah (Kezaliman Adalah Mendatangkan Kegelapan Hari Kiyamat)”, disebutkan:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Al-Majisyun, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kezaliman adalah mendatangkan kegelapan hari kiamat”.

Wahai saudara tercinta:

Betapa buruknya kezaliman itu, dan betapa buruknya konsekuensi kezaliman itu, serta betapa buruknya orang yang zalim itu di dunia dan akhirat! Berapa banyak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memperingatkan kita tentang buruknya kezaliman dan konsekuensinya?

Jangan lakukan kezaliman ketika Anda mampu

Sebab kezaliman membuahkan penyesalan bagimu

Kamu tidur, sedang orang yang terzalimi terjaga

Mendoakanmu keburukan atas kezaliman padanya

Sedangkan Allah shubhanahu wa ta’ala

Tidak pernah tidur selalu mendengar doa hamba-Nya

Ingat! Kezaliman adalah penyebab bencana dan malapetaka, serta penyebab kekhawatiran, kerugian dan kemurkaan.

Wahai kaum Muslim:

Di mana para Firaun kemarin? Di mana Haman? Di mana umat-umat sebelumnya? Di mana kaum ‘Ad? Di mana kaum Tsamud? Di mana para penguasa diktator di bumi, yang sombong dan tirani? Mereka semua telah pergi dan lenyap. Namun, sayangnya, potret mereka tetap ada, potret para tiran pada zaman itu, potret para raja di negara-negara pembawa bencana, potret raja Yordania, potret raja Arab Saudi, potret para penguasa Teluk dan para penguasa negara-negara pembawa bencana yang ada di dunia Muslim saat ini. Wahai para penguasa pengundang kegelapan, Anda telah berbuat zalim dan berkhianat pada umat. Ketahuilah bahwa konsekuensi kezaliman Anda yang keji adalah kegelapan di dunia dan akhirat. Itulah yang telah Allah putuskan untuk Anda. Sementara para penyeru Khilafah tengah berdiri di gerbang kemenangan, serta di gerbang kembalinya pemerintahan dan negara Islam. Mereka yang yakin akan kembali kepada Allah, akan sungguh-sungguh, tidak pernah merasa lelah dan bosan dalam memperjuangkan tegaknya Khilafah ‘ala minhājin nubuwah!

Ya Allah, segerakan tegakknya Khilafah yang akan menyatukan kaum Muslim, serta yang akan mengakhiri bencana dan mala petaka yang sejauh ini menyelimuti mereka. Ya Allah, terangi bumi dengan nur (cahaya)-Mu yang mulia. Allahumma āmīn! []

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 23/12/2020.

 

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *